Нашите ценности са свързани както с колегите ни, така и с клиентите ни. Стремим да се грижим за развитието и проактивността на екипа, както и за доброто взаимодействие и стиковане в процеса на работа. Това спомага за повишаване на продуктивността и добрите резултати, както и за доброто взаимодействие с нашите клиенти. Защото дори клиентът да е най-важен за нас, когато в екипа няма разбирателство, клиентът също страда от това.